In company trainingen

Direct persoonlijk contact T:073-61 00 544

Reset Partner verzorgt in company trainingen op maat. Neem contact op voor meer informatie. Hieronder vindt u een overzicht van de meest populaire in company trainingen.

Terug

Populaire in company trainingen

Direct persoonlijk contact T:073-61 00 544

Fluitend naar School: Werkdruk

Elke Docent heeft het tegenwoordig behoorlijk druk: klassen worden groter, meer administratieve werkzaamheden , dossiers moeten worden bijgehouden - men zou denken dat er niets meer bij kan. Voor sommigen is dit al te veel om aan te kunnen. Dit kan zelfs leiden tot verzuim: de werkdruk wordt onverdraaglijk.

Fluitend naar School: Authentiek docentschap

Wilde u aan uw kinderen een sprookje vertellen waarbij het verhaal zich op uw school afspeelt met uw collega’s als hoofdrolspelers, dan zou u wellicht willen eindigen met ‘en ze werkten nog lang en gelukkig’. Werken vanuit je authenticiteit kan helpen om van dit sprookje een waar gebeurd verhaal te maken met hoofdrolspelers die als bewust levend mens handelen en elke

Fluitend naar School: Orde houden in de klas

Een optimale leeromgeving vraagt om orde in de school en in de klas. Hoe zorg je, als docent, er nu voor dat de klas luistert? Hoe leg je regels uit en hoe handhaaf je ze? Kan je orde houden in de klas leren? JA, Natuurlijk!

Fluitend naar School: Oudercommunicatie

Voor elke school is het belangrijk om op een adequate wijze met ouders/opvoeders te communiceren. Een docent wordt geacht met elke ouder een constructief gesprek te kunnen voeren. Is dit terecht? Onze ervaring leert dat ondersteuning hierin zeer nuttig kan zijn.

Fluitend naar School: School en Echtscheiding

Elke school – dus ook uw school – krijgt te maken met kinderen van gescheiden ouders. De impact van een scheiding is groot, zeker op kinderen. Hun vertrouwde wereld staat op zijn kop. In zo’n turbulente periode is de school voor die kinderen een vertrouwde, veiligehaven. De leerkracht kan voor die kinderen een enorme steun zijn.

MfN: Studie Mediation bij Letselschade

Bij de afhandeling van letselschadezaken wordt mediation steeds vaker ingezet om tot een definitieve afronding van de zaak te komen. De verwachting is dat de komende jaren ook in minder complexe zaken mediation vaker zal worden ingezet. De kans dat u er mee te maken krijgt, wordt steeds groter. Dit bracht George Smits (psycholoog, coach en verbonden aan Reset Partner) en Ferda van Benthem

MfN: Is het conflict wel het conflíct?

MfN: Opleiding tot Familiemediator

Van Familiemediator wordt veel vaardigheid gevraagd op diverse gebieden. Om voldoende inzicht te geven en te oefenen met deze vaardigheden brengen Reset Partner en De School voor Mediation de 8 daagse Opleiding tot Familiemediator.

MfN: Escalatie Gekeerd!

Deze training geeft handvatten om emotievolle en moeilijke gesprekken tot een goede afloop te brengen.We denken hierbij bvb. aan verbale agressie, pijnlijke stiltes, intimidatie waarbij u als ervaren mediatoreven uit het lood geslagen bent.

MfN: Transactionele analyse

Ineffectieve communicatie verloopt via de drie rollen van de Drama Driehoek. Transactionele Analyse leert ons de dynamiek herkennen en doorbreken door “gewoon” te zeggen wat je ziet gebeuren.

MfN: Omgaan met weerstand

Is het gesprek tijdens mediation bij u ook wel eens vastgelopen? Is men ooit boos geworden en had u er moeite mee om verder te kunnen? Met andere worden, heeft u te maken gehad met weerstand tijdens mediation? Wij bieden u graag de door praktijk gevraagde 1 daagse training aan 'Omgaan met weerstand: omgaan met weerstand tijdens Mediation'

MfN: Werken vanuit Authenticiteit

Onze authenticiteit wordt zichtbaar wanneer wij leven en handelen in overeenstemming met wie wij echt zijn. Ons oorspronkelijke zelf wordt zichtbaar indien wij leven zonder ons te laten leiden door externe druk. Hierin ligt onze kracht; "ik ben krachtig wanneer ik kan zijn wie ik ben en van daaruit handelen."

NOvA: Non-Verbale Communicatie

Tijdens deze masterclass wordt u zich bewust gemaakt van uw eigen non-verbale voorkomen en dat van anderen. U leert hoe kleine non-verbale uitingen een groot positief of negatief effect kunnen hebben op derden en hoe u leugens of onwaarheden kunt detecteren. Voortaan weet u wat er echt gezegd wordt!

NOvA: Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Als advocaat voert u graag de regie. Ook als leidinggevende op uw kantoor. Maar hoe kunt u dat op de meest efficiënte en effectieve wijze doen? De cursus Persoonlijk leiderschap geeft u antwoord op deze essentiële vraag.

NOvA: Situationeel Leiderschap

Naast persoonlijk leiderschap is het van belang dat u als leidinggevende uw mensen kunt coachen en sturen. Passend bij de situatie, het ontwikkelingsniveau van de medewerker en gericht op resultaat. Dit is niet eenvoudig. Zeker niet bij professionals die alles zelf beter (denken te) weten. Het vraagt inzicht, tact, humor, en kunde om toch het benodigde resultaat te behalen.

NOvA: Coachend Leiderschap

Een coachende leidinggevende inspireert de medewerkers tot het optimaal ontplooien van hun kwaliteiten. U weet het zelfsturend, zelflerend en probleemoplossend vermogen van uw medewerkers te vergroten. Bij een coachende manier van leidinggeven werkt men zowel relatiegericht als resultaatgericht. Meer werkplezier en een hoger rendement als uitkomst.

NOvA: Resultaatgericht communiceren

Effectief kunnen communiceren is een essentiële vaardigheid voor iedere advocaat. Onze verdiepingscursus toont u de weg naar een effectievere communicatie. U denkt dat u al goed communiceert? Na deze masterclass weet u beter.

NOvA: Effectief omgaan met lastige klanten

Een cliënt die altijd belt, vertelt wat u moet doen, problemen maakt over de factuur, dreigt met een klacht, uw advies niet volgt. Welke advocaat  heeft die niet. In deze cursus besteedt u aandacht aan het belangrijke psychologische basisprincipe ‘gedrag lokt gedrag uit’. Hoe gaat u om met weerstand bij cliënten als wat u gewend bent te doen bij hen niet werkt?

NOvA: Meerwaarde van de advocaat bij mediations

Mediation is binnen ons rechtsbestel niet meer weg te denken. Een misvatting is dat de advocaat bij mediation  geen rol speelt. U leert uw meerwaarde voor uw cliënt te vergroten door als bekwame risicomanager, conflictcoach, procesbewaker en onderhandelaar uw cliënt tijdens het mediationtraject bij te staan.

NOvA: Conflicten oplossen binnen rechtspersonen

Speciaal voor de ondernemingsrechtadvocaat. Als de escalatie van conflicten binnen de maatschap, de VOF, de BV niet tijdig wordt gekeerd, zijn de negatieve gevolgen voor alle betrokkenen vaak groot. U krijgt zowel juridische als niet-juridische tools aangereikt om de escalatie tijdig te keren.

MfN: Samengestelde gezinnen

Tijdens deze cursus krijgt u vanuit de (systemisch) theorie zicht op het doorzien van die dynamieken en van de complexiteit van de samengestelde gezinnen.