Fluitend naar School: School en Echtscheiding

Direct persoonlijk contact T:073-61 00 544

Fluitend naar School: School en Echtscheiding

Fluitend naar School: oplossingen voor het Onderwijs

Voor:
Onderwijs professionals
Door:
Miranda Vanbrabant
Locatie:
Nog te bepalen
Tijd:
Op aanvraag

Inleiding

Elke school – dus ook uw school – krijgt te maken met kinderen van gescheiden ouders. De impact van een scheiding is groot, zeker op kinderen. Hun vertrouwde wereld staat op zijn kop. In zo’n turbulente periode is de school voor die kinderen een vertrouwde, veiligehaven. De leerkracht kan voor die kinderen een enorme steun zijn.

Zeker als u met ruziënde ouders te maken heeft, is het voor de leerkracht niet gemakkelijk om in de korte tijd die er voor staat, op een effectieve manier met die ouders in gesprek te gaan over hun kind. De communicatie gaat dan niet over het kind op school, maar over wat beide ouders in verwijtende sferen naar elkaar toe allemaal  bezig houdt.

Iedereen (het kind, de ouders en de school) heeft er een groot  belang bij om de school niet tot een nieuw strijdtoneel te laten worden. Dat kan de school bewerkstelligen met hetpreventieve gebruik van een echtscheidingsprotocol. Daarnaast kan de leerkracht zich devaardigheid eigen maken om ruziënde ouders de partnerstrijd (voor de duur van het gesprek) achter zich te laten en de ouders weer oog te laten krijgen voor de belangen van hun eigen kind.

De training ‘School en Echtscheiding’ geeft leerkrachten handvatten om met scheidende ouders die met elkaar in conflict zijn effectief te communiceren, en om die ouders weer oog te laten krijgen voor de belangen van hun eigen kind.

Via diverse werkvormen, waaronder hoorcollege, rollenspelen en interactieve oefeningen, krijgt u een trainingsprogramma op maat, waarin u zelf de speerpunten kunt aangeven.

Doelstellingen:

De training 'School en Echtscheiding' is erop gericht om uw collega's docenten te helpen om te gaan met scheidende ouders.

Na afloop van de training weet de leerkracht:

- wat de schadelijke effecten van een (v)echtscheiding voor een kind zijn;
- welke emoties kinderen kunnen hebben ;
- op welke verschillende wijzen kinderen kunnen reageren op een echtscheiding;
- wat kinderen van u als leerkracht nodig hebben;
- welke emoties ouders doormaken;
- wat ouders van u als leerkracht en als school verwachten.

De docent is in staat om:

- bij kinderen signalen te herkennen die kunnen wijzen op een echtscheidingsproblematiek;
- belemmerende emoties bij ouders om te buigen;
- de ouders weer oog te laten krijgen voor het belang van hun eigen kind;
- effectief te kunnen communiceren met ruziënde ouders;
- voor zowel het kind als de ouders een belangrijke rol te spelen bij het echtscheidingsproces.

Werkwijze:

Voor aanvang:
Voor aanvang bespreken wij de exacte doelstellingen die u met deze training wilt bereiken. Naar aanleiding hiervan stellen wij een passend programma voor u samen. U bepaalt mede de speerpunten.

Trainingsdag:
De dag begint met een interactieve uiteenzetting over de impact van echtscheiding bij kinderen. Vervolgens bestuderen wij de patronen die ouders volgen tijdens het hele proces en staan wij stil bij de emoties die hierbij loskomen.

Wij maken gebruik van passende theoretische kaders en praktische oefeningen. De volgende onderwerpen komen tijdens deze dag aanbod:

- Kind en de echtscheiding;
- Ouders en de echtscheiding;
- Emotiemanagement, omgaan met de emotie van jezelf en die van de ander;
- Regie houden in elk gesprek;
- Communicatievaardigheden: 
  • Luisteren en de-escalerende technieken ,
  • Grens stellen,
  • Advies en heldere uitleg geven.
- Omgaan met ruziënde ouders.

Na afloop:
Na afloop van de training plannen wij graag een evaluatiemoment om het effect op lange termijn te meten in uw specifieke situatie. Uiteraard staan wij altijd voor u klaar voor verdiepings- of overige vragen na afloop.

Tijdens deze training maken wij gebruik van acteurs om effectief te kunnen oefenen.

Programma:

Wij ontwerpen samen met u een programma op basis van de bovengenoemde onderwerpen.

Het programma wordt op maat gemaakt naar aanleiding van de items die voor uw school belangrijk zijn of naar aanleiding van uw specifieke wensen.