Fluitend naar School: Orde houden in de klas

Direct persoonlijk contact T:073-61 00 544

Fluitend naar School: Orde houden in de klas

Fluitend naar School: oplossingen voor het Onderwijs

Voor:
Onderwijs professionals
Door:
Miranda Vanbrabant
Locatie:
Nog te bepalen
Tijd:
Op aanvraag

Inleiding

Een optimale leeromgeving vraagt om orde in de school en in de klas.

Hoe zorg je, als docent, er nu voor dat de klas luistert? Hoe leg je regels uit en hoe handhaaf je ze? Kan je orde houden in de klas leren? JA, Natuurlijk!

De weg naar orde in de klas wordt bepaalt door de grondhouding van de docent. Wanneer de docent rust en kalmte uitstraalt en werkt vanuit de overtuiging: “Jullie gaan dit allemaal leren, het is enkel een kwestie van tijd” wordt orde houden gemakkelijk.

Deze docent is vrij van angst en weet dat wat hij/zij doet goed is en weet ook waar hij/zij hulp bij moet vragen.

In deze trainingsdag gaan docenten aan de slag om deze grondhouding te bereiken.

Het theoretische kader van Emotieleer en weerstandsgedrag gebruiken we als leidraad om inzicht te verkrijgen.

Via diverse werkvormen waaronder hoorcollege, vragenlijsten en (zelfreflectie)oefeningen krijgt u een trainingsprogramma op maat om de werkdruk beleving te verminderen en stress gerelateerd verzuim terug te dringen.

Doelstellingen:

De training 'Orde houden in de klas’ is erop gericht om docenten te helpen orde in de klas te houden om een optimale leeromgeving te creëren en zelf minder stress te ervaren.

Na afloop van deze training heeft een docent:
- Een persoonlijke stijl van orde houden ontwikkeld;
- Inzicht verkregen in groepsdynamica;
- Geoefend met contact maken met elke leerling;
- Geleerd grip te krijgen en houden op de hele klas;
- Geleerd grip te krijgen en houden op de individuele leerling;
- Geoefend met regels uitleggen en deze handhaven vanuit rust;
- Een zelfverzekerde uitstraling;
- Kennis over algemene richtlijnen over orde houden die gelden voor: elke individuele docent, het totale team en de directie.

Werkwijze:

Voor aanvang:
In een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever bespreken we de te behalen doelen zo concreet mogelijk. Aan de hand van uw wensen wordt het programma gemaakt.

Trainingsdag:
Tijdens de trainingsdag maken we gebruik van passende theorie en oefeningen. We bestuderen de theorie op actieve wijze en gaan vervolgens met de handreikingen vanuit de theorie aan de slag. De docenten krijgen de mogelijkheid om persoonlijke valkuilen en moeilijkheden in het werk met betrekking tot dit onderwerp te uiten. De trainer zoekt vervolgens samen naar een passende oplossing.

Na afloop:
Na afloop van de training plannen wij graag een evaluatiemoment in om het effect op lange termijn te meten in uw specifieke situatie. Uiteraard zijn wij altijd bereid om een herhaling of verdiepingsbijeenkomst te organiseren. Tevens is individuele coaching na deze training mogelijk.

Vanzelfsprekend staan wij altijd voor uw paraat voor verdiepings- of overige vragen na afloop

Programma:

Dit voorbeeldprogramma is opgesteld voor één trainingsdag van 9:00 tot 17:00.

- Welkom. Kennismaking en uitleg dagprogramma;
- Korte lezing “Vorming van groep en groepsnormen”;
- Interactiedrama: grip krijgen op de groep;
- Interactiedrama: grip krijgen op het individu;
- Onderzoek: Hoe kom ik over? Lichaamstaal, Non-verbale uistraling;
- “Spelen” met de persoonlijke stijl en deze verstevigen;
- Groepsdynamica: Hoe werkt dit?
- Omgaan met weerstand van jezelf, onderzoek en oefenen;
- Afsluiting.

Spreekt u dit voorbeeldprogramma aan of heeft u liever een andere indeling? Neem vrijblijvend contact met ons op.