NOvA: Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Direct persoonlijk contact T:073-61 00 544

NOvA: Masterclass Persoonlijk Leiderschap

6 PO-punten

Voor:
Advocaten in het kader van Onderhoud Vakbekwaamheid
Door:
mr. Gert-Jan Hoitink & Miranda Vanbrabant
Locatie:
Emmaplein 4, 5211 VW 's-Hertogenbosch
Tijd:
9:30 - 17:00

Inleiding

Als advocaat voert u graag de regie. Ook als leidinggevende op uw kantoor. Maar hoe kunt u dat op de meest efficiënte en effectieve wijze doen? De cursus Persoonlijk leiderschap geeft u antwoord op deze essentiële vraag.

Een goede advocaat is niet automatisch een effectief leidinggevende. Waar het vooral om gaat is dat u als leidinggevende authentiek leiderschap toont. Niet wat u doet, maar wie u bent, is bepalend voor de acceptatie van uw leiderschap door anderen. Zonder die acceptatie ontbeert u het benodigde draagvlak en ondervindt u continu weerstand. U ontdekt als leidinggevende uw persoonlijke competenties en krijgt inzicht in eventueel nog verder te ontwikkelen competenties.

Doelstelling

U besteedt in deze masterclass aandacht aan:

  • persoonlijke denkbeelden over leiderschap;
  • persoonlijke belemmeringen en uitdagingen;
  • persoonlijke drijfveren;
  • zelfinzicht door feedback, oefeningen, vragenlijsten;
  • oefeningen vanuit de praktijk.

Methodiek

Introductie-college leiderschap theorie. Vervolgens zullen oefeningen en uitbreiding van de theorie tot een synergie leiden die het expertiseniveau van de cursist zal verhogen. 

Investering

€ 547,- (koffie en lunch zijn inbegrepen)

Reset Partner is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en daarom betaalt u bij ons geen BTW!