MfN: Studie Mediation bij Letselschade

Direct persoonlijk contact T:073-61 00 544

MfN: Studie Mediation bij Letselschade

6 MfN-punten per dag

Voor:
Letselschadeprofessionals
Door:
George Smits & Ferda van Benthem
Locatie:
Emmaplein 4, 's-Hertogenbosch
Tijd:
14:00 – 21:00 uur

Inleiding

Bij de afhandeling van letselschadezaken wordt mediation steeds vaker ingezet om tot een definitieve afronding van de zaak te komen. De verwachting is dat de komende jaren ook in minder complexe zaken mediation vaker zal worden ingezet. De kans dat u er mee te maken krijgt, wordt steeds groter. Dit bracht George Smits (psycholoog, coach en verbonden aan Reset Partner) en Ferda van Benthem (mediator, verbonden aan Asselbergs & Klinkhamer Advocaten) er toe om een studie te ontwikkelen; ‘Hoe praktisch om te gaan met mediation?’.  

Een belangrijk trainingsonderdeel zal zijn:

 • Hoe bereid ik als dossierbehandelaar en expert (aan de zijde van de benadeelde of aan de zijde van de verzekeraar) een mediation voor?
 • Wat moet mijn houding zijn? 
 • Hoe reageer ik op een correcte wijze op de houding van de andere partij (verzekeraar, slachtoffer, belangenbehartiger) zonder afbreuk te doen aan mijn positie?

Letselschadeadvocaat en geregistreerd MfN-mediator Ferda van Benthem en organisatiedeskundig trainer/psycholoog George Smits staan garant voor een praktische invulling van deze training.

De training laat letselschadeprofessionals kennis maken met de specifiek inhoudelijke zaken en de psychologische processen bij mediation in letselschadezaken. Met name zal aandacht besteed worden aan de specifieke problematiek bij letselschadezaken waarbij zakelijkheid en emotie met elkaar kunnen strijden.

Inhoudelijke diepgang en praktische toepasbaarheid worden gecombineerd.

George is gespecialiseerd in complexe emotionele processen, waarin ernstige conflicten, tegengestelde belangen en ingewikkelde relaties een belangrijke rol spelen. Hij is bekend met begeleiding van het individuele slachtoffer als ook met het gezin van het slachtoffer, dat vaak emotioneel ontregeld is geraakt en begeleiding behoeft. George gaat in de training aan de slag met vormen van rouwverwerking.

In de ‘lijdingsmelding’ krijgt u zicht op de emotionele processen rond letsel en eventuele blokkades aangaande de voortgang van de onderhandelingen en het accepteren van een geldelijke genoegdoening. U krijgt inzicht in diverse afweermechanismen van mensen. Dit gedrag zal voor u makkelijker te begrijpen zijn na het volgen van deze cursus.

Naast, dat dit van belang is voor uw rol tijdens een mediation, zal dit u in de dagelijkse praktijk helpen bij het schriftelijk of mondeling benaderen van uw klant (de benadeelde) en uw wederpartij (de schaderegelaar bij een verzekeringsmaatschappij of een belangenbehartiger van het slachtoffer).

Ferda zal als materieeldeskundige en als mediator in letselschadezaken het geheel in een meer juridisch kader plaatsen en praktische tips geven voor en tijdens het mediationproces. Ook zal zij met u spreken over specifiek juridische zaken waar u bij de afhandeling van letselschademediations mee te maken krijgt:

 • Wat moet op welk moment worden vastgelegd?
 • Hoe zit het met geheimhouding en rechtsgeldigheid van gemaakte afspraken?
 • Wat mag u van de mediator verwachten indien er relevante schadeposten over het hoofd gezien worden?
 • Wanneer kan een partij zich eventueel succesvol beroepen op vernietiging van de overeenkomst, gesloten aan de mediationtafel?

De training is verdiepend en tegelijkertijd praktisch van aard en direct bruikbaar in uw dagelijks werk als letselschadeprofessional. Geschikt voor de mediator als ook niet mediator. U krijgt 6 MfN-punten per dag.

Programma duurt van 14:00 – 21:00 uur:

Data

Dag 1

 • de psychologie van het slachtoffer;
 • de ‘lijdingsmelding’;
 • emotionele processen en verschillende wijze waarop individuen reageren op onverwachte life-events.

Dag 2

 • de fases in een mediation, het tot stand komen van de mediation;
 • het gestructureerde stappenplan dat de mediator met u doorloopt tijdens een mediation;
 • de voorbereiding op de mediation en uw invloed tijdens de mediationbijeenkomst.

Dag 3:

 • juridische aspecten rondom de mediation;
 • geheimhouding; 
 • verschoningsrecht van de beide partijen betrokken bij de mediation op het moment dat een mediation mislukt en een procedure gevoerd gaat worden;
 • de rechtsgeldigheid van een mediationovereenkomst;
 • rechtsmiddelen op het moment dat een overeenkomst niet nagekomen wordt.

Investering

€700,- per dag.

Cursuslocatie is op loopafstand vanaf het station in ’s-Hertogenbosch:

Emmaplein 4
5211 VW  ‘s-Hertogenbosch

De trainingen kunnen ook incompany gegeven worden.