Bedrijfsleven

Direct persoonlijk contact T:073-61 00 544

Bedrijfsleven

Voor het bedrijfsleven is continue meebewegen met alle veranderingen in onze samenleving noodzakelijk om te overleven. Veranderingen volgen elkaar in snel tempo op. Innovatie, maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke bouwstenen.

Reset Partner helpt teams, managers en medewerkers constructief om te gaan met alle veranderingen die zich aandienen. Wij richten ons met name op managers, zodat deze nog beter leren sturen op resultaten en het welbevinden van de medewerkers in een in beweging zijnde organisatie en wereld. Wij doen dit door het coachen van managers en teams, het geven van lezingen en het ontwikkelen en verzorgen van op maat gemaakte trainingen. We maken hierbij altijd gebruik van emotiemanagement en gebruiken daarnaast diverse wetenschappelijk onderbouwde theorieën passend bij de vraag van de opdrachtgever.