Financiële dienstverleners

Direct persoonlijk contact T:073-61 00 544

Financiële dienstverleners

Medewerkers van banken werken onder een zeer hoge druk. Het functioneren van banken is een belangrijk onderwerp van de maatschappelijke discussie geworden. Banken komen met gedragsregels voor alle medewerkers. Veranderingen volgen elkaar in snel tempo op.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid, betrouwbaarheid.

Reset Partner helpt teams, managers en medewerkers constructief om te gaan met alle veranderingen die zich aandienen. Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers deze veranderingen in welbevinden aangaan om zo tot betere prestaties te komen in de in beweging zijnde organisatie. Wij doen dit door het coachen van medewerkers, managers en teams, het geven van lezingen en het ontwikkelen en verzorgen van op maat gemaakte trainingen. We maken hierbij altijd gebruik van emotiemanagement en gebruiken daarnaast diverse wetenschappelijk onderbouwde theorieën passend bij de vraag van de opdrachtgever.