Onderwijs

Direct persoonlijk contact T:073-61 00 544

Onderwijs

Reset Partner werkt regelmatig met scholen en universiteiten aan de ontwikkeling van deze organisaties. Als instituut streven wij naar een efficiënte en plezierige werkomgeving binnen de school zodat iedere docent en directeur en elk bestuurslid  zijn beroep succesvol kan blijven uitoefenen. Daarmee zorgt u met onze hulp voor een beter en duurzaam onderwijs. 

Bij de ontwikkeling binnen het onderwijs richten wij ons zowel op de individuele manier van kennisoverdracht en vaardigheden die hiermee gepaard gaan als op het functioneren van hele teams. Wij trainen en coachen docenten, geven workshops en bieden begeleiding aan tijdens teamdagen. Wij maken onderwerpen als Orde in de klas, Oudercommunicatie, Non-Verbale Communicatie en Autonoom Meesterschap bespreekbaar en leren docenten hun talenten en vaardigheden beter te herkennen en toe te passen in de praktijk.

U zult ons tevens vaak treffen op de diverse congressen binnen het onderwijs, waarbij wij als een van de sprekers aanwezig zijn. Onze expertise binnen uw sector is zeer breed en geen vraag is voor ons te lastig. Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken hoe wij uw school kunnen helpen ontwikkelen. 

Populaire trainingen / workshops