Organisatieopstellingen

Direct persoonlijk contact T:073-61 00 544

Organisatieopstellingen

De methodiek “organisatieopstellingen” is een manier om snel en effectief zicht te krijgen op complexe organisatievraagstukken. De methodiek is gebaseerd op de overtuiging dat organisaties een systeem zijn. Dit systeem bestaat uit samenhangende onderdelen die zich in een bepaalde dynamiek tot elkaar verhouden. Deze systeemdynamiek is altijd aanwezig in een systeem. Wanneer de “gezonde” dynamiek echter is verstoord, krijgt de organisatie “klachten”.

Deze klachten kunnen zijn:

 • Veel conflicten op managementniveau
 • Ongemotiveerde medewerkers
 • Een groot verloop van medewerkers op een bepaalde plaats in de organisatie
 • Geen grip kunnen krijgen op een bepaalde afdeling, product of dienst
 • Veel energie stoppen in een koersverandering en toch de organisatie niet gedraaid krijgen

Door het opstellen van een organisatie (of delen daarvan) in een ruimte, krijgen we een representatie van deze organisatie en de dynamiek daarbinnen. Daarmee kunnen we snel een diagnose stellen. De verstoring van de systeemdynamiek wordt op een dieper niveau dan het operationele niveau duidelijk. Daarmee krijgen we tegelijkertijd een mogelijke remedie tegen de verstoring zichtbaar en kunnen we de “klachten” behandelen. 
Niet alleen de relationele klachten, maar ook andere vraagstukken kunnen een opstelling verhelderden. Te denken valt daarbij aan bedrijfsstrategische en marketingvraagstukken.

Hoe werkt een opstelling?
Basisvoorwaarden om een opstelling te doen, zijn de aanwezigheid van:

 • een groep mensen
 • een inbrenger van een vraagstuk (vraaginbrenger)
 • een begeleider

Om het vraagstuk van de organisatie of manager te verhelderen gaan we eerst na welke delen van het systeem een rol spelen bij het vraagstuk. Deze delen van het systeem (bijvoorbeeld: een directeur, bepaalde medewerkers of de salesafdeling) stellen we op in de ruimte. Dat wil zeggen: de vraaginbrenger vraagt mensen uit de groep een deel van het systeem te representeren. Zo´n representant plaatst de vraaginbrenger in de ruimte in een positie. De vraaginbrenger doet dit met alle benodigde delen van het systeem. Zo krijgt met duidelijk hoe de delen van het systeem zich tot elkaar verhouden. Wanneer alle representanten zijn opgesteld, gaat de dynamiek die in de feitelijke organisatie speelt, in de opstelling ook spelen.

Indien gewenst en indien mogelijk, doet de begeleider interventies die het systeem in de gewenste richting in beweging zetten. Dit kan bestaan uit het verplaatsen van representanten, extra representanten toevoegen of representanten uitspraken laten doen die de verstoorde relatie kunnen helen.

Een opstelling geeft vaak onverwachte beelden en inzichten. Opstellingen tonen vaak, zonder woorden, onverbloemd een werkelijkheid die misschien tot nog toe nog niet bewust herkend was of nog achter de horizon lag. Vaak werken de beelden nog lang door.

Wat levert het mij op?
Als u een case inbrengt, ontstaan er voor u nieuwe inzichten over de belemmeringen en mogelijkheden in uw organisatie. U houdt daarbij steeds uw volle autonomie en verantwoordelijkheid en kan gericht keuzes gaan maken. Ook als u als representant meedoet met een opstelling, krijgt u door herkenning meer inzicht in uw eigen organisatie of vraagstuk.

Wanneer organisatieopstellingen?
Enkele voorbeelden van vraagstukken:

 • Waarom heb ik regelmatig conflicten met mijn mededirecteuren?
 • Wat kan ik doen aan het enorme verloop van mijn personeel?
 • Waarom zijn veel van mijn medewerkers ongemotiveerd sinds de fusie?
 • Waarom bestaat er rivaliteit tussen die twee afdelingen?
 • Strategische keuzes (welke richting geeft kracht?)
 • Groeien of klein blijven?
 • Het verhelderen van rollen en onderlinge relaties
 • Gebrek aan binding met het bedrijf (ga ik of blijf ik?)
 • Hoe kom ik tot de juiste productkeuze c.q. marktstrategie?
 • Het testen van een product in relatie tot potentiële doelgroepen
 • Het verbeteren van klantrelaties 

Hoe maak ik kennis met organisatieopstellingen?
Wij verzorgen workshops, in-company opstellingen en organisatieopstellingen op basis van open inschrijving. U bevindt zich dan in een groep met voor u onbekende mensen. Zo nodig brengen wij representanten in, die geen relatie hebben met uw organisatie. Naar aanleiding van de casus bepalen we in overleg hoeveel tijd we dienen uit te trekken. De ervaring leert dat 1-1½ dagdeel meestal voldoende is.

Neem voor meer informatie, of voor het maken van een afspraak contact op met Miranda Vanbrabant bij Reset Partner: 073 - 61 00 544.