Vertrouwenspersoon

Direct persoonlijk contact T:073-61 00 544

Vertrouwenspersoon

Soms gaat het niet altijd even goed tussen de collega’s. Dit kan leiden tot psychosociale belasting van uw medewerkers en dat heeft ook gevolgen voor uw hele organisatie. Arbowet erkent dat en stelt de bedrijven verplicht om de medewerkers te beschermen tegen psychologische belasting. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een onderdeel van deze bescherming.

Een professionele vertrouwenspersoon verzorgt niet alleen de eerste opvang van uw medewerkers maar ondersteunt tevens het management. Reset Partner biedt u graag een betrouwbare en ervaren vertrouwenspersoonservice aan. Deze service bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de introductie van de functie van vertrouwenspersoon in het bedrijf
  • metingen waarin duidelijk wordt hoe medewerkers de psychologische veiligheid ervaren
  • een jaarlijks evaluatiegesprek
  • geanonimiseerde gegevens over de hoeveelheid en aard van de meldingen, die u kunt gebruiken voor het op termijn verbeteren van de bedrijfsvoering
  • het vervullen van de rol van vertrouwenspersoon op aanvraag en volgens de afgesproken procedure

Zodra er een aanvraag is voor het vervullen van de rol van vertrouwenspersoon, zal Reset Partner deze vervullen volgens een helder en eenduidig protocol.

Wilt u ook graag zorgen uit handen geven en gegevens verkrijgen ten behoeve van uw bedrijfsvoering? Neem vrijblijvend contact op en bel: 073 - 61 00 544.