Publicaties

Direct persoonlijk contact T:073-61 00 544

Publicaties

Hieronder vindt u artikels en andere publicaties, geschreven door ons team.

Boeken:
Smits, G.P.C. (2017). Emotiemanagement. Someren: Drukkerij Claessens.
Schmit Jongbloed, L. & Smits, G.P.C. (2014). Samenwerken in de zorg. In Horst, H. van der e.a., Leerboek huisartsgeneeskunde (pp. 161 - 177). Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij.
Beerends, E. & Smits, G.P.C. (1996). Studieproblemen: een eclectische aanpak. In Kaldeway, e.a., Leren leren in didactisch perspectief (pp. 76 - 104). Groningen: Wolters-Noordhoff.

Interviews:
Smits, G.P.C. (2015, februari). Besmet raken met een trauma van een ander/Interview door T. van der Geest. Opportuun, 21(1), pp. 6-10.
Smits, G.P.C. (2012). Het kan helpen als de schuldige bekend is. In Waarborgfonds Motorverkeer, Doorrijden na een ongeval Jaarverslag 2012 (pp. 18-19)