Intervisie en Supervisie

Direct persoonlijk contact T:073-61 00 544

Intervisie en Supervisie

Eén van de belangrijke factoren om uw werk langdurig en met plezier te kunnen blijven uitoefenen is dat u zich als professional verder ontwikkelt in uw functie en beroep. Hiervoor is het noodzakelijk dat een ieder niet alleen aan ontwikkeling van inhoudelijke werkaspecten werkt, maar ook aan de persoonlijke ontwikkeling.

Intervisie is een middel dat bij uitstek geschikt is voor de ontwikkeling van professionals. Deze werkwijze doet een appel op alle verschillende leerstijlen en biedt dus voor elke medewerker een ingang om te leren. Door reflectie en oefening leert de professional aan de hand van gerichte en concrete praktijksituaties, gerelateerd aan de directe behoefte. Dit stimuleert de motivatie zeer. Daarnaast maakt de professional zich de vaardigheden eigen, die onontbeerlijk zijn tijdens zijn functioneren (bijv. analyseren, communiceren, reflecteren en samenwerken).

Reset Partner helpt u ook met uw persoonlijke ontwikkeling door begeleiding van het intervisieproces. Tevens kunnen wij een rol van supervisor op ons nemen. Neem vrijblijvend contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.