Mediation

Direct persoonlijk contact T:073-61 00 544

Mediation

Ruzie in het team? Elkaar vermijden en ontlopen? Lastige onderwerpen die maar op de agenda blijven staan? Niet kunnen komen tot heldere afspraken over de samenwerking? 
Herkent u dit soort problemen? Dan kan Reset Partner u helpen! Reset Partner heeft jarenlange ervaring met mediation, tussen groepen en individuen. Aan het begin van een traject maken wij samen met u en alle betrokkenen een grondige analyse van het probleem. Hierbij kijken we naar de emoties en het gedrag van alle partijen. De uitkomsten van deze analyse ontvangt u (en alle andere betrokken partijen) in een open, direct en concreet rapport.

Wanneer alle partijen zich kunnen vinden in deze analyse en de aanpak ervan, vervolgen we de mediation. Betrokkenen leren dan met elkaar te communiceren over de vraagstukken die spelen. Wij begeleiden u om zelf oplossingen te bedenken en toe te passen. Dit doen we onder andere aan de hand van de volgende thema’s: communiceren, samenwerken, verwerken van emoties en stressmanagement. 

Populaire trainingen / workshops