073 - 61 00 544

 

Reset Partner benadert mediation eclectisch. Dit wil zeggen dat verschillende inzichten en benaderingen worden samengevoegd. Per situatie wordt op basis hiervan de mediation “op maat” geprotocolleerd. 

In de benadering zijn verschillende dimensies te onderscheiden die vervolgens op elkaar ingrijpen, waaronder emotiemanagement en Harvard Onderhandelen. 

Tijdens intakegesprekken wordt de aanpak toegelicht. 

De mediators van Reset Partner zijn George Smits en Ronald Vlaanderen.

De DACCC-methode (zie onder) voor zakelijke conflicten is ontwikkeld door Bart Prinsen en George Smits.

Arbeidsmediation

Familie mediation

Groepsmediation

Letselschade mediation

Zakelijke geschillen – IzAAC