073 - 61 00 544

 

Non-Verbale Communicatie

Als we communiceren, dan doen we dit grotendeels non-verbaal. We zijn ons daar te weinig van bewust en we maken er ook te weinig gebruik van. In deze cursus leert u winst te halen uit gerichte aandacht voor de non-verbale aspecten van communicatie. U krijgt zicht op uw eigen kracht en op veiligheid bieden. Hierdoor ontdekt u ook wat uw authenticiteit is en hoe u daar non-verbaal vorm aan kunt geven.

Doelstellingen

  • Non-Verbaal gedrag beter kunnen lezen
  • Bewust worden van de persoonlijke non-verbale uitstraling
  • Het proces met een handomdraai versoepelen
  • De lichaamstaal op de gesprekspartner afstemmen

Methodiek
Introductiecollege non-verbale communicatietheorie. Vervolgens zullen oefeningen, analyse van
videobeelden en uitbreiding van de theorie tot een synergie leiden die het expertiseniveau van de
cursist zal verhogen.

Investering
€ 349,- (koffie en lunch zijn inbegrepen)
Reset Partner is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en daarom betaalt u bij ons geen BTW!

De eerstvolgende cursusdata zijn:

– Donderdag 10 december 2020 VOL

– Maandag 15 maart 2021

– Woensdag 30 juni 2021

 

Aanmeldformulier