073 - 61 00 544

 

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation is mediation gericht op conflicten die zich in de arbeidssfeer voordoen. Denk aan conflicten tussen werknemer en leidinggevende, tussen werknemers onderling, tussen directie en bestuur of bestuur en OR. Conflicten op het werk en in samenwerkingsrelaties hebben een grote impact. Zowel op (delen van) de organisatie als op de betrokken personen. Vaak met vervelende gevolgen als langdurig verzuim of onveilig werk. Reset Partner begeleidt u bij het gehele proces van de arbeidsmediation.

Met behulp van mediation kunnen partijen onderzoeken welke belangen er achter de door hen ingenomen standpunten liggen. Vervolgens kunnen zij in kaart brengen of en zo ja, op welke wijze zij de samenwerking op vruchtbare wijze kunnen voortzetten. Soms komen partijen tot de conclusie dat zij geen basis zien voor een verdere samenwerking. In dat geval kunnen zij nadere afspraken maken over de wijze waarop zij uit elkaar gaan. De gemaakte afspraken worden (in beide gevallen) in een vaststellingsovereenkomst neergelegd.