073 - 61 00 544

 

Coaching high potentials en profesionals

Doelgroepen: rechters, officieren van Justitie, medisch specialisten, advocaten en medewerkers universiteiten.

De coachingsvragen zijn meestal gericht op doorgroei en ontwikkeling.

Aansluitend op de coachingsvragen hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • herkennen van de eigen emoties en die van anderen
  • toepassen van emotiemanagement
  • omgaan met conflicten en weerstand
  • leren grenzen stellen met als thema ‘zorgvuldig op de relatie en duidelijk op de inhoud’
  • eigen authentiek gedrag herkennen en adequaat inzetten
  • herkennen en handelen vanuit authentiek leiderschap
  • meer profileren en zichtbaar zijn.

We werken aan de hand van assessments of ontwikkelpunten die coachees mee gekregen hebben. De coachee brengt praktijkvoorbeelden mee aan de hand van opgestelde coachingsdoelstellingen. Daarnaast krijgt men in de tussenliggende periode opdrachten mee die men bespreekt in coaching. De werkwijze bevat methoden die gericht zijn op zowel denken, voelen als doen.