073 - 61 00 544

Jorg Damen is arbeids- en organisatiepsycholoog en geeft training en advies op het snijvlak van gedragsverandering, werk en positieve psychologie. Hij heeft een trainersopleiding gevolgd aan de Universiteit Utrecht waar hij communicatievaardigheden doceerde. Als senior projectmanager was hij vier jaar verbonden aan Medilex waar hij zich heeft gespecialiseerd in gedrag, teamsamenwerking, zelfsturende teams en (modern) leiderschap in de zorg.

“(Werk)geluk creëren door personen zichzelf en anderen beter te begrijpen”

Vaak zie ik mensen die elkaar niet begrijpen; op straat, in de politiek maar ook op het werk. Mensen worden stelliger in hun standpunt, voelen zich niet gehoord én zien de ander niet staan. Gelukkig zijn er toch vaak veel gemeenschappelijke belangen. Het overgrote deel van de miscommunicaties kan dan ook opgelost worden door deze belangen naar boven te halen en het begrip te verhogen. Door dieper in te gaan op emoties, coping strategieën maar ook persoonlijke talenten laat ik werknemers en teams beter (samen)werken. Het resultaat: betrokken medewerkers die hun talenten inzetten om gemeenschappelijke doelen te halen.