073 - 61 00 544

 

Executive coaching

De doelgroep betreft o.a. directieleden van Raden van Bestuur, maatschappen.

De coaching kan individueel maar ook als teamcoaching.

De coachingsvragen zijn meestal gericht op change en omgaan met lastige situaties en emotionele onderstromen.

De begeleidingsgesprekken zijn intensief en kunnen als groep, maar ook individueel, plaatsvinden. We voeren gesprekken, waarin we emoties en gedrag analyseren en reflecteren op de praktijk. Alle interacties worden geanalyseerd en nieuw gedrag wordt aangeleerd. Waar nodig breng de coach een theoretisch kader aan.

We zullen soms situaties ‘uitspelen’. Dat wil zeggen: we bootsen reële situaties na. De ervaringen in deze rollenspelen geven inzicht en kunnen gebruikt worden voor feedback en zorgen dat er transfer naar de praktijk optreedt van het geleerde.

Men brengt praktijkvoorbeelden mee aan de hand waarvan de bovengenoemde doelstellingen worden bereikt. Daarnaast krijgt de coachee in de tussenliggende periode opdrachten mee die wij bespreken in de coaching. Onze werkwijze bevat methoden die gericht zijn op zowel denken, voelen als doen.