073 - 61 00 544

 

Incompany Trainingen

Niveau
MBO+

Algemene voorwaarden
Als u zich inschrijft voor een van de onderstaande trainingen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Conflictvaardig worden

Ons doel is om bewustwording te creëren en vaardigheden te ontwikkelen over het omgaan met conflicten.
Wat, wanneer te doen om een conflict niet te laten escaleren en dit positief te gebruiken?

 

Intercollegiaal coachen

Collegiaal coachen is balanceren tussen informeren, adviseren en coachen.
Wij behandelen theoretische modellen en oefenen hiermee zodat elke deelnemer een persoonlijke stijl ontwikkelt waarmee zij/hij effectiever collega’s begeleidt.

 

Coachend leidinggeven

Coachend leiderschap is dienstbaar aan de organisatie, medewerkers en doelstelling. We werken aan een stijl van leidinggeven afgestemd op wat de taak en de diversiteit aan medewerkers vraagt.

Wanneer je als leidinggevende coaching technieken en -vaardigheden beheerst en de kunst verstaat om de individuele ambities en kwaliteiten te verbinden met de doelen van de afdeling, zal de medewerker zich gewaardeerd en uitgedaagd voelen. De leidinggevende verhoogt zo het zelfsturend, zelf oplossend vermogen en verantwoordelijkheid van de medewerkers.

 

Van werkdruk naar werkplezier

Teams kiezen vaak uiteenlopende manieren om stress te verminderen. Dit kan variëren van passieve manieren (klagen) tot meer actieve (vergaderen over nieuwe afspraken). In de meeste gevallen gaat men sleutelen aan datgene wat niet goed gaat. Dat werkt vaak demotiverend omdat zaken als werkdruk en veranderingen vaste gegevens zijn. In deze training maakt u kennis met een benadering die uitgaat van positieve psychologie: versterken en vermeerderen van datgene wat energie geeft. Door beter gebruik van talenten en kwaliteiten halen teams meer voldoening uit hun werk en gaan zij beter om met werkdruk. Kortom: we verleggen de focus van negatieve- naar de positieve factoren van werk. Want immers: wat u aandacht geeft dat groeit!

Het resultaat: meer plezier, voldoening en betekenis in het werk waardoor de kwaliteit van het werk stijgt.

 

Teambuilding

Wanneer u voor teambuilding kiest helpen we de doelen zo concreet mogelijk te krijgen. Als het doel duidelijk is, maken wij een programma. Onze aanpak bij teambuilding is altijd tweeledig: deelnemers iets leren en aan de samenwerking werken.

Wij vinden het belangrijk dat elke deelnemer kan werken aan zijn persoonlijke doelen en deze geënt zijn op de dagelijkse praktijk. Wij zien teambuilding als een goed middel om effectiviteit en samenwerking in een team te verbeteren en zo ook het resultaat van een team te vergroten. Wij zetten teambuilding in wanneer het team:

 • Een nieuwe visie wil ontwikkelen
 • Te maken heeft met veranderingen
 • Meer betrokkenheid nodig heeft om zijn doel te halen
 • De communicatie wil verbeteren
 • Een andere werkwijze wilt implementeren
 • Meer helderheid over ieders ‘rol’ in de groep wil en de effectiviteit van die rollen wil toetsen
 • Gaat samenwerken met andere teams

 

(On)gezonde stress op het werk

‘Stress is een subjectieve verstoring van het evenwicht tussen de eisen die door een bepaalde
situatie worden gesteld en de middelen die ik heb in mezelf en mijn omgeving om aan die situatie het hoofd te bieden’ (Theo Compernolle).

 • Hoe (on)gezond is stress?
 • Wat doet het, lichamelijk en geestelijk?
 • Hoe kunt u het (h)erkennen?
 • Wat kunt u er vervolgens aan doen?

De balans de baas blijven bij stress is een uitdaging.
Stressoren; (werk)eisen die energie vreten, kunnen het leven aardig ontregelen.
Energiebronnen; motivatoren die energie geven, kunnen ervoor zorgen dat de balans op orde blijft.
Emotiemanagement bij stress geeft bewustwording op welke gevoelens, gedachten en gedrag gekoppeld zijn aan stress. En wat er vervolgens voor nodig is om deze hanteerbaar te maken en te houden voor uw levensgeluk, werkplezier en welbevinden.