073 - 61 00 544

 

(On)gezonde stress op het werk

‘Stress is een subjectieve verstoring van het evenwicht tussen de eisen die door een bepaalde
situatie worden gesteld en de middelen die ik heb in mezelf en mijn omgeving om aan die situatie het hoofd te bieden’ (Theo Compernolle).

 • Hoe (on)gezond is stress?
 • Wat doet het, lichamelijk en geestelijk?
 • Hoe kunt u het (h)erkennen?
 • Wat kunt u er vervolgens aan doen?

De balans de baas blijven bij stress is een uitdaging.
Stressoren; (werk)eisen die energie vreten, kunnen het leven aardig ontregelen.
Energiebronnen; motivatoren die energie geven, kunnen ervoor zorgen dat de balans op orde blijft.

Emotiemanagement bij stress geeft bewustwording op welke gevoelens, gedachten en gedrag gekoppeld zijn aan stress. En wat er vervolgens voor nodig is om deze hanteerbaar te maken en te houden voor uw levensgeluk, werkplezier en welbevinden.

Duur
2 dagdelen

Doelen
De deelnemer:

 • leert wat (on)gezonde stress is;
 • leert de functie en de daaraan gekoppelde gevoelens, gedachten en gedrag;
 • herkent zijn/haar coping stijl en weet deze helpend in te zetten;
 • weet wat te doen bij stress in relatie met zich-/haarzelf en de omgeving.

Werkwijze
Gedurende een dag van 9.30 tot 17.00 uur gaan we aan het werk met:

 • de biologische werking van stress;
 • stress herkenning en hantering;
 • actief aan de slag met het praktische J(ob) (D)emand- (R)ecourses-model;
 • coping en oefenen.

Voorafgaand aan de dag wordt er via de mail een vragenlijst gestuurd.
Tijdens de dag is er voldoende ruimte voor reflectie en het oefenen met nieuw gedrag.